INFORMACE O NÁS

Vítejte na Ekofarmě Babiny

Ekofarma Babiny se nachází ve východní části chráněné krajinné oblasti Českého středohoří (druhá a třetí zóna CHKO), na hranici okresů Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice, v blízkosti obce Homole u Panny.
V roce 1987 byla farma státním statkem, v současné době patří tato farma manželům Horovým. Získali ji v roce 1991, kdy začínali s 70 hektary a v současné době jich obhospodařují přes 1000.
V roce 1998 vstoupili do svazu PRO-BIO, což je největší sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, a získali tak statut ekofarmy. Vždy jim šlo o to, aby neporušovali přirozený koloběh dění a závislosti v přírodě.
Tímto certifikátem musí farma splňovat přísná ekologická kriteria.

Farma leží 570 metrů nad mořem. Nevýhodou je zde nízká bonita půdy a velká svažitost pozemků. Jelikož je tato oblast vhodná spíše na výpas a na udržování TTP (trvale travní porosty), zabývá se farma chovem skotu, koní a sadovnictvím. Na farmě je mimo jiné možnost vidět i jiná domácí a hospodářská zvířata např. králíky, osla, psa a kočky.


Provozovatel agroturistiky
Jana Horová - farmářka
Nová Ves u Pláně 20
400 02 Ústí nad Labem
GSM: +420 606 611 919
IČ: 42432260
DIČ: CZ 6652271461